Теренът за отглеждането на лозята се намира в землището на село „Царев брод“, област Шумен. Той принадлежи към Климатичния район на Средна Дунавска Равнина
Площта на лозовото насаждение е 270 дка.
Средната надморска височина на района е 250 м. Това обуславя и нашия сортов състав.
• Совиньон Блан
• Траминер
• Шардоне
• Ризлинг
• Пино Ноар

Лозовия посадъчен материал е произведен в България. Това за нас е важно послание към всички лозари и винари да опознаят и допринесат за реалното използване на науката в България за лозата , за нейното съхраняване и оползотворяване .
Проектираме и подготвяме до 2018 година да засадим още 180 дка, където ще заложим и на някои сортове лози българска селекция.