Image Alt

Лозя

Тероар: В прегръдката на лозята

В света на виното тероарът е концепция за отношенията между земя, лоза и човек. Смята се, че земята, върху която се отглеждат лозовите масиви, придава уникални качества, специфични единствено за съответния регион. Неслучайно най-добрите вина със собствен характер носят наименованието на местността или на лозето, от което произхождат.

Добрият тероар е строго ограничен, а когато е съчетан с подходящия сорт, се произвеждат истински върховните вина. В нашите лозя, условията на местния климат са едно от разковничетата за успеха на белите сортове.

Голямата температурна амплитуда – топли дни и студени нощи, полъхът на ветровете, обусловен от недалечното разстояние до морския бряг – около 80 км., по-малкият брой часове слънчево греене – около 3500 часа годишно, и надморската височина от 250 м., определят благоденствието на свежи и ароматни бели и ранозреещи червени сортове.

a
География

Теренът за отглеждането на лозята се намира в землището на село Царев брод, област Шумен. Площта на лозовото насаждение е 400 дка. Средната надморска височина на района е 250 м.

s
Климат

Принадлежи към климатичния район на Средна Дунавска Равнина - умерено-континентален климат.

s
Почви

Горният почвен слой е съставен от 60 см. изключително плодороден чернозем, което бе голямо предизвикателство за нас, но не можа да ни спре да отгледаме най-добрите лозя.

Сортове грозде

Всички вина, които предлага изба “Царев Брод”, са от нашите собствени лозя. Гроздето се бере рано сутрин и се спира при покачване на естествената температура при 16 °C. Така гроздето се обработва незабавно при средна температура от 13-14 °C. Гроздовата мъст ферментира в малки съдове и барици, направени индивидуално за всеки сорт в обем от 225 л. до 5200 л.

Бялото вино се произвежда от сортовете грозде Гергана, Ризлинг, Совиньон Блан, Шардоне и Траминер. Червеното вино се произвежда от сортовете грозде Евмолпия (кръстоска между Мавруд и Мерло) и Пино Ноар и Каберне Фран. Виното Розе е произведено от сортовете грозде Пино Ноар, Евмолпия и Пино Гри.

Белите и розовите вина отлежават пет месеца върху фината утайка. Червеното Пино Ноар – 18 месеца в бъчви 225 л., след което 12 месеца в инокс съдове, последвани от шест месеца в бутилка, преди да излязат на пазара.

Посетете ни и ще ви отведем на едно вълнуващо за всички сетива приключение!