Image Alt

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия уреждат правилата за ползване на уеб сайта tsarevbrod.com.

1. 2. Уеб сайтът tsarevbrod.com принадлежи на „ЗЕМЯ – 96“ ООД, ЕИК 127025185, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Победа“ № 11, ет. 2, ап. 4, представлявано от Иван Петков Иванов (нататък „Винарска изба „Царев брод“).

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Уеб сайтът на Винарска изба „Царев брод“ представя дейността, историята и продуктите на предприятието и дава възможност за закупуване на вино и други стоки в електронен магазин, за резервация на винени турове и за абониране за електронен бюлетин (нюзлетър).

3. Уеб сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Винарска изба „Царев брод“ не носи отговорност за политиката за защита на личните данни на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.1. Винарска изба “Царев брод” актуализира редовно съдържанието и достъпността на уеб сайта, за да бъде използванетo му възможно най-добро. Винарска изба “Царев брод” си запазва правото да прави всякакви изменения, които счита за подходящи в уеб сайта и поради това не може да гарантира непрекъснат и навременен достъп без грешки до целия уеб сайт по всяко време. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на уеб сайта Винарска изба “Царев брод” може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до него.

4.2. Винарска изба “Царев брод” не носи отговорност за неизправности, бъгове или повреди, свързани с външни модули, които се управляват и контролират от външни уеб сайтове.

5.1. Винарска изба “Царев брод” не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от клиентите на уеб сайта в резултат на действията на трета страна, използвала чрез неетични технически средства информацията, на уеб сайта. Винарска изба “Царев брод” гарантира обаче, че използва средствата, с които разполага, за да предотврати всякакви действия от този тип.

5.2. Винарска изба “Царев брод” може да потърси правата си по съдебен ред срещу всяко лице, което е осъществило атака чрез каквито и да било средства срещу уеб сайта на Винарска изба “Царев брод”, независимо дали срещу техническата му структура или срещу публикуваното съдържание (незаконно копиране, хакване, изпращане на зловредни файлове, и т.н.).

III. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (НЮЗЛЕТЪР)

6. TВинарска изба “Царев брод” има право да изпраща на клиентите, които са се регистрирали за услугата, електронен бюлетин, съдържащ информация относно актуални публикации, промоции и предложения, свързани с дейността на винарната и електронния магазин.

IV. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

7. Чрез електронен магазин на уеб сайта tsarevbrod.com продавачът Винарска изба “Царев брод” сключва с клиентите договори за продажби с доставка на вино и други стоки. За тази цел клиентите могат да:

(i) извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с продавача чрез интерфейса на електронния магазин;

(ii) преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(iii) сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от продавача в електронния магазин;

(iv) извършват плащания във връзка със сключените договори съгласно поддържаните от електронния магазин начини за плащане.

Поръчка

8.1. Поръчка е всяка отделна изпратена до Винарска изба “Царев брод” заявка от клиент за закупуване на стоки от електронния магазин. Поръчка може да бъде направена чрез интерфейса на електронния магазин, по електронна поща или чрез телефонно обаждане. Винарска изба “Царев брод” потвърждава приемането на поръчката по електронна поща или на посочен от клиента телефонен номер.

8.2. С отбелязването при поръчка на отметката за приемане на общите условия клиентът декларира, че е запознат със съдържанието на настоящите общи условия и заявява, че ги приема и се задължава да ги спазва.

8.3. Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка, както и изпращането на поръчка чрез натискането на съответния бутон и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договори между страните – Винарска изба “Царев брод” и клиента.

8.4. С осъществяването на поръчка клиентът декларира, че предоставените лични данни (име, телефон, електронен адрес и адрес за доставка) са верни и пълни и дава изричното си съгласие за обработването им от страна на Винарска изба “Царев брод” в съответствие с Политиката за защита на личните данни.

8.5. С използването на електронния магазин на Винарска изба “Царев брод” на уеб сайта tsarevbrod.com Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години. Винарска изба “Царев брод” има право да откаже приемане на поръчка в случай на съмнение, че съответният клиент не е навършил 18 години.

9. Винарска изба “Царев брод” има право да откаже да изпълни направената от клиента поръчка, ако предоставените от клиента данни за контакт са непълни и/или грешни или ако при онлайн плащане транзакцията не бъде приета от банката издател на картата или средствата не постъпят по сметката на продавача. Винарска изба “Царев брод” се задължава да уведоми клиента за отказването на поръчката, ако това е възможно. При отказване на поръчката никоя от страните няма право да търси обезщетение от другата.

Плащане

10.1. Всички цени на стоки в електронния магазин на Винарска изба “Царев брод” са в български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени на отделните стоки не включват разходите за тяхната доставка.

10. 2. Окончателната сума, включваща цената на стоките и разходите за тяхната доставка, се заплаща от клиента:

(i) с дебитна или кредитна карта онлайн чрез модул на външен доставчик на платежни услуги или;

(ii) на доставящата куриерска фирма под формата на наложен платеж в момента на получаване на стоките (само за доставки до адрес на територията на Република България).

Доставка

11.1. Доставка на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма, определена от Винарска изба “Царев брод”. Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочен от клиента адрес на територията на Република България или в Европейския съюз.

11.2. Цената на доставката е определена от куриерската фирма в зависимост от адреса за доставка. При поръчка на бутилки над 200 лева доставката на територията на България е безплатна. При поръчка до офис на Спиди, цената на доставката е безплатна.

11.3. Поръчките на стоки в електронния магазин се обработват в срок от 3(три) работни дни от момента на приемане на поръчката.

11.4. Поръчаните стоки се предават на посочения от клиента адрес за доставка срещу подпис на клиента или на трето лице, което ги приема и потвърждава тяхното получаване от името на клиента. В случай че клиентът не бъде намерен в срока за доставка съгласно общите условия на куриерската фирма на посочения от него адрес или от страна на клиента не бъдат осигурени условия за предаване на стоките в този срок, Винарска изба “Царев брод” се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. В случай че клиентът заяви желанието си да получи стоките след изтичане на срока за доставка, той поема всички разходи по повторната доставка.

12.1. Клиентът има право да откаже да получи в момента на доставка поръчаните от него стоки, когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от него и това може да бъде установено при обикновения им преглед или когато стоките са били повредени при транспортирането им. След получаване на стоките клиентът има право да иска връщането им само ако по-късно открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед. Винарска изба “Царев брод” не носи отговорност, в случай че характеристиките на стоката се отклоняват от посочените от производителя или дистрибутора, когато той е трето лице.

12.2. Когато откаже да получи или върне стоките в посочените случаи, клиентът може да поиска писмено от Винарска изба “Царев брод” доставените му стоки да бъдат заменени със съответстващи на договореното или възстановяване в пълен размер на заплатените от него суми в срок до 30 (тридесет) дни. Връщането на стоки е допустимо само ако тяхната цялост е ненарушена.

12.3. При неоснователен отказ за получаване или връщане на поръчаните стоки от страна на клиента, той дължи заплащане на разходите за доставката и връщането им. В тези случаи клиентът дължи на Винарска изба “Царев брод” обезщетение за претърпените загуби и пропуснатите ползи вследствие на неоснователния отказ.

13.1. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стоки от Винарска изба “Царев брод” в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на поръчаните стоки.

13.2. Клиентът може да упражни правото си по ал. 1 чрез отправяне на писмено съобщение до Винарска изба “Царев брод” за отказ от сключения договор.

13.3. В случаите по ал. 1 клиентът е длъжен да върне поръчаните стоки на Винарска изба “Царев брод” с ненарушена цялост в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на Винарска изба “Царев брод” за решението си да се откаже от договора, а до момента на предаването им да съхранява стоките, както и да осигури запазването на качеството и безопасността им. Винарска изба “Царев брод” дължи на клиента възстановяване в пълен размер на заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Клиентът дължи заплащане на преките разходи за връщането на стоките.

13.4. Правото на отказ по ал. 1 не може да бъде упражнено по отношение на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им, а също така и стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

Други

14.1. Всички стоки се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин на Винарска изба “Царев брод”.

14.2. Винарска изба “Царев брод” има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин стоки, цените за доставка и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява на цените и при другите условия, изрично посочени при отправянето на съответната заявка.

15. Посочените в електронната форма за поръчка електронен адрес и телефон ще бъдат използвани от Винарска изба “Царев брод” за връзка с клиента. Отправените до него съобщения на посочения електронен адрес ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на клиента без нужда от изрично потвърждение за това.

16. Винарска изба “Царев брод” полага грижа информацията за наличност на стоките в електронния магазин винаги да бъде актуална и точна. В случай че Винарска изба “Царев брод” не може да изпълни поръчката поради липса на наличност на заявените за покупка стоки, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от изпращането на заявка Винарска изба “Царев брод” уведомява съответния клиент, че поръчката му не може да бъде изпълнена. В този случай Винарска изба “Царев брод” възстановява заплатените от клиента суми, ако има такива, или променя поръчката по желание на клиента.

17. Винарска изба “Царев брод” не носи отговорност за забавено приемане или неприемане на изпратени поръчки, когато то се дължи на обстоятелства извън нейния контрол. Отделните поръчки пораждат действие между страните след проверка на наличността на заявените за покупка стоки и след потвърждаване от страна на Винарска изба “Царев брод” за приемане на поръчката чрез изпращане на съобщение по електронна поща или на посочен от клиента телефонен номер.

V. ВИНЕНИ ТУРОВЕ

18.1. Винарска изба “Царев брод” предлага на клиентите си участие във винени турове, които могат да бъдат резервирани и платени на уеб сайта tsarevbrod.com чрез външен модул на платформата WineAround.

18.2. При резервация и плащане на винени турове клиентите са обвързани от общите условия на платформата WineAround (WineAround SRL, Corso Libertà 53, 14053 Canelli, Italy, VAT Number: 01494960055).

VI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

19. Винарска изба “Царев брод” събира, съхранява и обработва лични данни съобразно Политиката за защита на личните данни, с която следва да се запознаете.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

20.1. Уеб сайтът tsarevbrod.com и цялото негово съдържание са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство.

20.2. Винарска изба “Царев брод” притежава правото на интелектуална собственост върху уеб сайта в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти (включително и лога, марки, снимки, видеоклипове, текстове, рисунки, графики, презентации и т.н.), и съдържанието му не може да бъде използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

21.1. При необходимост Винарска изба “Царев брод” има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия се публикуват на уеб сайта tsarevbrod.com.

21.2. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия не засягат правоотношенията между Винарска изба “Царев брод” и клиента, възникнали преди съответните промени.

22. Винарска изба “Царев брод” не носи отговорност за претърпени от клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите общи условия от страна на клиента или поради други, независещи от Винарска изба “Царев брод” причини.

23. Винарска изба “Царев брод” не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на клиента, включително и чрез използване от клиента на чужди данни за самоличност.

24. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите на него стоки Винарска изба “Царев брод” насърчава клиентите си да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Винарска изба “Царев брод”, клиентът може да отнесе въпроса до Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

При възникнали въпроси моля свържете се с нас:

Винарска изба “Царев брод”

Адрес: с. Царев брод, област Шумен, местност „Мезърлък“, п.к.9747

Телефон: +359 88 9790495; +359 88 9266897

Електронен адрес: tsarev_brod@abv.bg